Galeria

Memy ewangelizacyjne


90 dni

 • A Was, który fragment poruszył?
 • Dziś warto ponowić decyzję ogłoszenia Jezusa swoim jedynym Panem i Zbawicielem.
 • Natychmiastowe podjęcie dobrej decyzji przynosi bardzo dobre owoce.
 • Proś tak jakbyś już otrzymał, a tak się stanie.

Zapraszamy do dzielenia się fragmentami, które dziś Was poruszyły.
#Biblia90dni
 • Wierz tylko, a tak Ci się stanie.

#Biblia90dni
A który fragment dziś Was poruszy?
 • Jedynym interpretatorem Pisma Świętego jest Duch Święty. Więc czytajmy wraz z Nim.

#Biblia90dni
 • Pełnia życia jest tylko w Bogu.

#Biblia90dni
Zapraszamy do dzielenia się fragmentami Pisma Świętego, które Was dzisiaj poruszyły.
 • Istnieję, bo jestem kochany.

#Biblia90dni
 • Prośmy o Ducha Świętego, byśmy mogli odważnie głosić Jezusa.

#Biblia90dni
 • Uwierz, a będziesz zbawiony.
#Biblia90dni
 • Obdarowywanie miłością jest cechą przyjaźni.

#Biblia90dni
 • Poznając Boga, poznajemy siebie.

#Biblia90dni
 • #Biblia90dni
 • Zbawienie jest darem darmo danym.

#Biblia90dni
 • Nieustanne głoszenie związane jest z pełnią radości.

#Biblia90dni
 • Słowo Boże jest życiem.

#Biblia90dni
 • Bóg jest miłością.

#Biblia90dni
 • Jesteśmy stworzeni do życia, pełnią życia.

#Biblia90dni
 • Jesteś stworzony z miłości, do miłości.

#Biblia90dni
 • Jezus drogą. W Nim żyję i dla Niego jestem.

#Biblia90dni
 • Tylko Bóg zapewnia pomyślność.

#Biblia90dni
 • Daj się połamać, aby Bóg Cię mógł rozdawać.

#Biblia90dni
 • Rozmawiając z Bogiem jak z przyjacielem, otwierasz swe serce.

#Biblia90dni
 • Słuchanie sercem podstawą rozeznania.

#Biblia90dni
 • Święty jest nasz Pan.

#Biblia90dni
 • Przyjmując Boga stajemy się dziedzicami Jego Królestwa.

#Biblia90dni
 • Możesz śmiało ufać Bożym obietnicom.

#Biblia90dni
 • Krew Jezusa Cię osłania.

#Biblia90dni
 • Wszelka choroba została pokonana na Krzyżu.

#Biblia90dni
 • Słowo Boga zawsze trafia do celu.

#Biblia90dni
 • Bóg jest zawsze blisko nas.

#Biblia90dni
 • Odnajdź w sobie siłę.

#Biblia90dni
 • Jedynie Bóg udziela pełni mocy z głębi Swego serca.

#Biblia90dni
 • Jedynie Bóg zna Cię doskonale.

#Biblia90dni
 • Z Bogiem wszystko się udaje.

#Biblia90dni
 • Bóg mówi do Ciebie.

#Biblia90dni
 • Prawdziwa siła jest w Bogu.

#Biblia90dni
 • Bóg daje więcej.

#Biblia90dni
 • Skuteczne wstawiennictwo rozpoczyna się od słuchania.

#Biblia90dni
 • Bądź narzędziem w ręku Boga.

#Biblia90dni
 • Ogłaszając Jezusa swoim Panem stajesz się wolny.

#Biblia90dni
 • Bóg z miłością wsłuchuje się w każdą twoją myśl.

#Biblia90dni
 • Codziennie głosić Jezusa, to nasz przywilej.

#Biblia90dni
 • Bóg zna Twoje serce. A czy Ty chcesz poznać serce Boga?

#Biblia90dni
 • Pozostaje nam zatem ufnie działać.

#Biblia90dni
 • Siła wspólnoty.

#Biblia90dni
 • Bóg daje Ci radość.

#Biblia90dni
 • Oddając się Bogu przyjmujesz Jego pokój.

#Biblia90dni
 • Zgadzając się na wolę Bożą, przyjmujesz pełne błogosławieństwo.

#Biblia90dni
 • W sercu człowieka są wielkie skarby.

#Biblia90dni
 • Niech serce śpiewa i wychwala Boga!

#Biblia90dni
 • Uznaj Jezusa, jako swojego jedynego Pana

#Biblia90dni.
 • Bóg jest zawsze przy Tobie.

#Biblia90dni
 • Sercem przyjęta wiara prowadzi do głoszenia z głębi serca.

#Biblia90dni
 • Bóg jest stały w miłości do Ciebie.

#Biblia90dni
 • Jakież to szczęście - móc głosić Jezusa.

#Biblia90dni
 • Słowo Boże zapala nas do działania.

#Biblia90dni
 • Strzeż mego serca, Panie.

#Biblia90dni
 • Duch Święty jest interpretatorem Biblii, a zatem prośmy Go o zrozumienie.

#Biblia90dni
 • Zaufaj Jego Słowu!

#Biblia90dni
 • Miłość Boża jest pewna.

#Biblia90dni
 • Bóg troszczy się o wszystko, co żyje.

#Biblia90dni
 • Bóg chce Cię podnieść z upadku.

#Biblia90dni
 • Usta mówią to, czym przepełnione jest serce.

#Biblia90dni
 • Uwielbiajmy Pana!

#Biblia90dni
 • Bóg potwierdza głoszenie Ewangelii licznymi znakami

#Biblia90dni
 • Dajmy się porwać Duchowi Świętemu.

#Biblia90dni
 • Nadszedł czas, by odpowiedzieć na Miłość.

#Biblia90dni
 • Jezus.

#Biblia90dni
 • Dzięki śmierci i zmartwychwstaniu Jezusa możemy doświadczać potęgi Miłości.

#Biblia90dni
 • Ziemia do Jezusa!

#Biblia90dni
 • Uśmiechnij się dziś do siebie.

#Biblia90dni
 • Nie bój się, On jest z Tobą.

#BIblia90dni
 • Nie wahajmy się wołać do Boga, we wszystkich przeciwnościach.

#Biblia90dni
 • #Biblia90dni
 • Stań w wyłomie, i prorokuj!

#Biblia90dni
 • Proście, a otrzymacie.

#Biblia90dni
 • Czy zechcesz przyjąć zbawienie?

#Biblia90dni
 • Siła od Boga pochodzi.

#Biblia90dni
 • Czy pozwolisz się Bogu przemienić?

#Biblia90dni
 • Umocnienie z wysoka przychodzi.

#Biblia90dni
 • Z Bogiem już jesteś zwycięzcą!

#Biblia90dni
 • Słuchaj i głoś.

#Biblia90dni
 • Siła w jedności.

#Biblia90dni